โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" รับสมัครนักเรียน ชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Online วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2563 09:42 น.

วันที่เแก้ไข : 22 พ.ค. 2563 21:22 น.


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Online วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง


54 หมู่2 ต.บางหลวงอำเภอ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร 025811825
แฟ็กซ์ 025815571

2
Hide
Show