เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2563 15:39 น.

วันที่เแก้ไข : 1 มิ.ย. 2563 17:33 น.


แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียน และเลื่อนจัดกิจกรรมของโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม


7 หมู่- ซ.- ถ.แจ้งวัฒนะ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 025210690
แฟ็กซ์ 025217187

0
Hide
Show