ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันที่เผยแพร่ : 23 เม.ย. 2563 15:44 น.

วันที่เแก้ไข : 5 มิ.ย. 2563 19:12 น.


โรงเรียนขอเลื่อนการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ค่ะ



โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม


7 หมู่- ซ.- ถ.แจ้งวัฒนะ ต.อนุสาวรีย์ อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร 10220
โทร 025210690
แฟ็กซ์ 025217187

1
Hide
Show