โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในวันที่ 1-2-3 กรกฎาคม 2563

วันที่เผยแพร่ : 27 เม.ย. 2563 09:21 น.

วันที่เแก้ไข : 6 มิ.ย. 2563 23:43 น.


โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" เปิดโรงทานเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ในวันที่ 1-2-3 กรกฎาคม 2563


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนปทุมธานี นันทมุนีบำรุง


54 หมู่2 ต.บางหลวงอำเภอ อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร 025811825
แฟ็กซ์ 025815571

2
Hide
Show