โรงเรียนโพธินิมิตเปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ : 29 เม.ย. 2563 20:29 น.

วันที่เแก้ไข : 6 มิ.ย. 2563 15:52 น.


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 สามารถสมัครได้ที่โรงเรียน หรือในระบบออนไลน์โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม


51 หมู่4 ถ.สุขาประชาสรรค์ 2 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025837345
แฟ็กซ์ 025844860
เว็บไซต์ http://potinimit.ac.th/

1
Hide
Show