"ถ่ายทำข่าว และสัมภาษณ์"

วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2563 17:11 น.

วันที่เแก้ไข : 5 มิ.ย. 2563 15:01 น.


สำนักข่าวไทย ช่อง9 อสมท.โดยกองบรรณาธิการภาพได้ถ่ายทำข่าวและสัมภาษณ์

เรื่อง การเตรียมความพร้อมของโรงเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน DLTVโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show