เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญ มาตรการป้องกันโควิด -19 แจก MaskและFace Shield

วันที่เผยแพร่ : 24 มิ.ย. 2563 13:51 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ก.ค. 2563 07:37 น.


ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกงาน แบบ New Normal ป้องกันโควิด -19 เพื่อผู้เรียนเป็นสำคัญวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
คุณธรรมดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาชาติ


19 ซ.เอกชัย 116 ถ.เอกชัย บริเวณกม.16 ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 028950856
แฟ็กซ์ 024165806
เว็บไซต์ http://www.rajasit.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่