โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 31 ส.ค. 2563 15:44 น.

วันที่เแก้ไข : 25 ก.ย. 2563 19:54 น.


ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธาวัน ศิริคะรินทร์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๑ นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี


49/1 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025017463
แฟ็กซ์ 025017464

3
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่