ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

วันที่เผยแพร่ : 8 ก.ย. 2563 14:50 น.

วันที่เแก้ไข : 28 ก.ย. 2563 15:39 น.


💙💜เลือดท่านเพียงน้อยนิด...ช่วยชีวิตผู้อื่นได้💙💜

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนศึกษานารีวิทยา
หมั่นศึกษา พลานามัยดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์


1122 ถ.เอกชัย ต.บางบอน อ.บางบอน จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทร 024503501
แฟ็กซ์ 028923905
เว็บไซต์ http://www.snws.ac.th/index.php

6
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่