การจัดการเรียนการสอน Coding

วันที่เผยแพร่ : 10 ก.ย. 2563 19:06 น.

วันที่เแก้ไข : 30 ก.ย. 2563 17:31 น.


คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจราชการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน Codingโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

5
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่