การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งฯ

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ย. 2563 08:13 น.

วันที่เแก้ไข : 27 ก.ย. 2563 21:30 น.


นางธัญจิรา โชติพงศ์กุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึก๋ษาโรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่