วันวานที่พากเพียรเกษียณที่ภาคภูมิ

วันที่เผยแพร่ : 16 ก.ย. 2563 15:23 น.

วันที่เแก้ไข : 30 ก.ย. 2563 00:24 น.


โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 18.00-20.00 น

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

นางจรี ปานทอง ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมศรี เพ็ญสมบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ

นางวงเดือน ก๋งเทมิทร์ ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลักขณา เอี่ยมผ่อง ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัตนา บุญแจ่ม ครูชำนาญการพิเศษ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก


20 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 023859191

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่