ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่เผยแพร่ : 9 ต.ค. 2563 12:59 น.

วันที่เแก้ไข : 19 ต.ค. 2563 08:38 น.


วันพฤหัสบดี ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นำโดยผู้อำนวยการนันทนา ชมชื่น และคณะครู ร่วมพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนู ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี


49/1 หมู่3 ต.คลองพระอุดม อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร 025017463
แฟ็กซ์ 025017464

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่