จุลสารฉบับที่ ๑๙ บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

วันที่เผยแพร่ : 20 พ.ย. 2563 15:28 น.

วันที่เแก้ไข : 27 พ.ย. 2563 15:51 น.


บันทึกเทปเพื่อเผยแพร่ผลการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนต้นแบบ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่