แจ้งหยุดอยู่บ้านของนักเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2564 18:37 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2564 06:41 น.


แจ้งผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ทุกชั้นทุกระดับ หากท่านได้นำบุตรหลานออกนอกเขตจังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 30 ธค. 2563 -3 มค 2564

ขอความร่วมมือกักตัว นักเรียนอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือครับ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนอนุบาลเชียงของ


- ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
โทร 053727258

2
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่