ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม 2)

วันที่เผยแพร่ : 3 ม.ค. 2564 15:37 น.

วันที่เแก้ไข : 16 ม.ค. 2564 06:40 น.


ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (เพิ่มเติม 2)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่