ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหาร สพม.1 ตรวจเยี่ยมการสอนโรงเรียนวัดอินทาราม

วันที่เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2564 16:56 น.

วันที่เแก้ไข : 19 ม.ค. 2564 16:03 น.


ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหาร สพม.1 เข้าตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวัดอินทารามในช่วงสถานการณ์โควิด-19โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่