ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3)

วันที่เผยแพร่ : 4 ม.ค. 2564 19:10 น.

วันที่เแก้ไข : 20 ม.ค. 2564 13:30 น.


ประกาศโรงเรียนราชวินิตบางเขน เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 3) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่