โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต แจ้งปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 7-20 ม.ค. 64

วันที่เผยแพร่ : 6 ม.ค. 2564 10:24 น.

วันที่เแก้ไข : 19 ม.ค. 2564 16:03 น.


้วย จังหวัดภูเก็ต ได้มีคำสั่ง ที่ 33/2564 ลงวันที่ 5 ม.ค. 64

ให้สถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ปิดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 7-20 ม.ค. 64

และให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน หรือออนไลน์

โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จึงขอประกาศ ปิดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 7 - 20 มกราคม 2564

และขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต


75 ถ.บางกอก ต.ตลาดเหนือ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร 076211966

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่