ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่เผยแพร่ : 6 ม.ค. 2564 16:15 น.

วันที่เแก้ไข : 20 ม.ค. 2564 14:28 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่