การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่เผยแพร่ : 8 ม.ค. 2564 15:52 น.

วันที่เแก้ไข : 28 ม.ค. 2564 11:39 น.


โรงเรียนวัดอินทารามจัดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่

วันที่ 7 มกราคม 2564โรงเรียนวัดอินทาราม
มีวินัย ใฝ่เรียนดี กีฬาเด่น


258 ถ.เทอดไท ต.บางยี่เรือ อ.ธนบุรี จ.กรุงเทพมหานคร 10600
โทร 024660345
แฟ็กซ์ 024722771
เว็บไซต์ http://www.ir.ac.th/

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่