กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

วันที่เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2564 18:30 น.

วันที่เแก้ไข : 1 มี.ค. 2564 11:52 น.


ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยจัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม


150 หมู่4 ต.ปากแพรก อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77170
โทร 032699437
แฟ็กซ์ 032699437
เว็บไซต์ http://www.bpn.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่