Pre-test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ปีการศึกษา 2563

วันที่เผยแพร่ : 21 ก.พ. 2564 17:11 น.

วันที่เแก้ไข : 4 มี.ค. 2564 15:59 น.


วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนสตูลวิทยา ดำเนินการสอบโครงการ Pre-test “เพชรน้ำหนึ่งสตูลวิทยา” ปีการศึกษา 2563 ในการสอบครั้งนี้มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1,029 คน เข้าร่วมการสอบวัดความรู้โรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่