ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 ณ. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

วันที่เผยแพร่ : 22 ก.พ. 2564 14:26 น.

วันที่เแก้ไข : 5 มี.ค. 2564 09:50 น.


ตัวแทนเจ้าหน้าที่บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564 แด่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ จักรเป็ง รองผู้อำนวยการ, นางขนิษฐา ศิริพรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์, นางนวลพรรณ เพียงเกษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย, นางปิลันธนา ศุภดล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคลากร, นายพฤทธิวาส ลับภู ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นสากลและ นางสมจินต์ ศรีเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผนยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(ศึกษาศาสตร์)

ขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care


ไฟล์แนบ :


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
ยึดมั่นธรรมาภิบาล ทำงานเพื่อการศึกษาไทย....


21 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 7 ถ.ประเสริฐมนูกิจ 29 ต.จรเข้บัว อ.ลาดพร้าว จ.กรุงเทพมหานคร 10230
โทร 0808086001
แฟ็กซ์ 029435477
เว็บไซต์ http://www.student.co.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่