ประกาศการเปิดเรียนตามปกติ

วันที่เผยแพร่ : 23 ก.พ. 2564 16:39 น.

วันที่เแก้ไข : 7 มี.ค. 2564 09:26 น.


ประกาศการเปิดเรียนตามปกติ ครบทุกชั้นเรียน ของโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดดังประกาศ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่