จุลสารฉบับที่ ๗๑ ผู้บริหารโรงเ่รียนชำนาญสามัคคีวิทยามอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์

วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2564 09:03 น.

วันที่เแก้ไข : 9 เม.ย. 2564 09:39 น.


จุลสารฉบับที่ ๗๑ ผู้บริหารโรงเ่รียนชำนาญสามัคคีวิทยามอบกระเช้าขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรปากน้ำประแสร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่