จุลสารฉบับที่ ๗๓ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Workshop การเรียนรู้การเป็น "Junior Entrepreneur"

วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2564 09:09 น.

วันที่เแก้ไข : 9 เม.ย. 2564 10:11 น.


จุลสารฉบับที่ ๗๓ กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพเข้าร่วมกิจกรรม Pre-Workshop การเรียนรู้การเป็น "Junior Entrepreneur"โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่