จุลสารฉบับที่ ๗๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้จากนาข้าว" ณ แปลงสาธิตเกษตรสร้างสรรค์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

วันที่เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2564 09:23 น.

วันที่เแก้ไข : 4 เม.ย. 2564 20:42 น.


จุลสารฉบับที่ ๗๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เข้าร่วมกิจกรรม "การเรียนรู้จากนาข้าว" ณ แปลงสาธิตเกษตรสร้างสรรค์ อ.บ้านค่าย จ.ระยองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่