กิจกรรมวันไหว้ครู

วันที่เผยแพร่ : 7 มิ.ย. 2561 15:31 น.

วันที่เแก้ไข : 14 ธ.ค. 2561 07:06 น.


โรงเรียนปัญญาวรคุณ จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักความกตัญญูกตเวที อีกทั้งยังเป็นการฝากตัวเป็นศิษย์กับคุณครูตามประเพณีไทย โดยมีนายขวัญชัย ไกรธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีการประกาศผลรางวัลการประกวดพานไหว้ครู มีการมอบโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตั้งแต่ 25-40 ปี ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น .. 7 มิถุนายน 2561 ..


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนปัญญาวรคุณ
สามัคคี ซื่อสัตย์ มีวินัย ตั้งใจศึกษา


857 ซ.เพชรเกษม63 ถ.เพชรเกษม ต.หลักสอง อ.บางแค จ.กรุงเทพมหานคร 10160
โทร 024131657
แฟ็กซ์ 024557913

38
Hide
Show