ตารางกำหนดการสอบวัดคุณภาพทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 (กลางภาคเรียนที่ 1)

วันที่เผยแพร่ : 15 ก.ค. 2561 13:01 น.

วันที่เแก้ไข : 19 ส.ค. 2561 17:19 น.


ตารางกำหนดการสอบวัดคุณภาพทางการเรียน ปีการศึกษา 2561 (กลางภาคเรียนที่ 1)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนแจ้งวิทยา
ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน


4 ต.บ่อยาง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000
โทร 074323854
แฟ็กซ์ 074323854
เว็บไซต์ http://www.jvs.ac.th

1
Hide
Show