แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่เผยแพร่ : 26 ก.ค. 2561 15:23 น.

วันที่เแก้ไข : 30 ธ.ค. 2561 20:42 น.


เนื่องด้วยวันที่ 27และ30 กรกฏาคม 2561 เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วิทยาลัยฯ จึงแจ้งปิดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว


ไฟล์แนบ :


วิทยาลัยเทคนิคระยอง
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม


086/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทร 038611192
แฟ็กซ์ 038870717
เว็บไซต์ http://www.technicrayong.ac.th

3
Hide
Show