โรงเรียนราชวินิตบางเขนขอแจ้งกำหนดวันและการสอบปลายภาคเรียนปีที่1ปีการศึกษา2561

วันที่เผยแพร่ : 6 ก.ย. 2561 06:32 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:22 น.


ตารางสอบนักเรียนทุกระดับชั้น


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

13
Hide
Show