ประชาสัมพันธ์โครงการ "ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย

วันที่เผยแพร่ : 8 ต.ค. 2561 13:17 น.

วันที่เแก้ไข : 1 ม.ค. 2562 20:20 น.


สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งประชาสัมพันธ์ครูในสังกัด หากสนใจ และมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2561โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

1
Hide
Show