สรุปการผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68

วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2561 15:17 น.

วันที่เแก้ไข : 9 ม.ค. 2562 09:07 น.


สรุปการผลกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดตราด ผลปรากฎว่าโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติทั้งหมด 25 รายการ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วยระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


222/1 หมู่7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110
โทร 039581192
แฟ็กซ์ 039581192
เว็บไซต์ http://www.ky.ac.th

0
Hide
Show