แจ้งการสอบธรรมศึกษา ตรี โท เอก

วันที่เผยแพร่ : 28 พ.ย. 2561 18:53 น.

วันที่เแก้ไข : 26 มิ.ย. 2562 21:48 น.


ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ขออนุญาตให้นักเรียนระดับชั้นม.4-6 ที่มีสิทธิ์เข้าสอบตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. และนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบ อนุญาตให้หยุดเรียน 1 วันโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
"SMART DM. (ดนดี คนเก่ง)"


337 ซ.- ถ.เชิดวุฒากาศ ต.สีกัน อ.ดอนเมือง จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025662718
แฟ็กซ์ 025662929
เว็บไซต์ https://www.donschool.ac.th

1
Hide
Show