ขอความร่วมมือกวดขันนักเรียนให้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน

วันที่เผยแพร่ : 30 พ.ย. 2561 16:26 น.

วันที่เแก้ไข : 18 ม.ค. 2562 15:39 น.


1.การมาโรงเรียนของนักเรียนต้องมาให้ทัน 7.40 น. ถ้ามาหลังกว่า 8.10 น ถีอว่ามาสาย

2. ให้ผู้ปกครองสำรวจและแก้ไขการแต่งกายนักเรียน อาทิการปัดชื่อ/ปักจุด/การติดเข็ม/ความยาวของกระโปรงและกางเกง


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

2
Hide
Show