เรียนผู้ปกครองโรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่เผยแพร่ : 4 ธ.ค. 2561 06:52 น.

วันที่เแก้ไข : 8 มี.ค. 2562 07:55 น.


วันที่ 6-7 ธ.ค. 2561 โรงเรียนจะตรวจทรงผม การแต่งกายของนักเรียนทุกคน ขอความกรุณาผู้ปกครองกวดขันดูแลนักเรียนให้เรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน ขอบคุณค่ะโรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

4
Hide
Show