ประกาศวิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2562 10:54 น.

วันที่เแก้ไข : 2 ก.ค. 2562 07:07 น.


ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตร ปวช. และ หลักสูตร ปวส.

- รับผู้จบ ม.3 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

- รับผู้จบ ปวช. และ ม.6 เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)


ไฟล์แนบ :


วิทยาลัยเทคนิคระยอง
เรียนดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม


086/13 ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทร 038611192
แฟ็กซ์ 038870717
เว็บไซต์ http://www.technicrayong.ac.th

0
Hide
Show