กำหนดการประเมินพัฒนาการนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นอนุบาลและมัธยม1

วันที่เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2562 13:06 น.

วันที่เแก้ไข : 17 มิ.ย. 2562 15:48 น.


ประเมินพัฒนาการนักเรียนใหม่

- ชั้นอนุบาล 1 – 3

- ประถม 1

สอบเข้านักเรียนใหม่ชั้นมัธยม 1 ภาคปกติ

รอบแรก เสาร์ที่ 26 มกราคม 2562

รอบสอง จันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 – 11.30 น.โรงเรียนบ้านรถไฟ
ศึกษาดี มีคุณธรรม นำชีวิต กล้าคิด กล้าทำ นำสังคม


4 หมู่6 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260
โทร 038414797
แฟ็กซ์ 038414797
เว็บไซต์ http://www.bannrodfaischool.ac.th/

2
Hide
Show