แจ้งการหยุดเรียน โรงเรียนราชวินิตบางเขน

วันที่เผยแพร่ : 17 พ.ค. 2562 15:56 น.

วันที่เแก้ไข : 23 ก.ค. 2562 11:47 น.


ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน จะนำคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสายปัญญารังสิต และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งหยุดเรียนในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 ดังไฟล์แนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

11
Hide
Show