ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

วันที่เผยแพร่ : 22 พ.ค. 2562 15:51 น.

วันที่เแก้ไข : 17 ส.ค. 2562 13:53 น.


ด้วยโรงเรียนราชวินิตบางเขน ได้กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1/2562 ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ในแต่ละระดับชั้นเรียน ดังนี้

เวลา 08.00 - 10.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4

เวลา 10.00 - 12.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 5

เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , 6


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนราชวินิตบางเขน


22/18 ซ.ชินเขต 1/22 ถ.งามวงศ์งาน ต.ทุ่งสองห้อง อ.หลักสี จ.กรุงเทพมหานคร 10210
โทร 025801555
แฟ็กซ์ 025809482
เว็บไซต์ http://www.rvb.ac.th

11
Hide
Show