แจ้งกำหนดการเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่เผยแพร่ : 26 พ.ค. 2562 15:16 น.

วันที่เแก้ไข : 13 ส.ค. 2562 07:56 น.


เรื่อง ... แจ้งกำหนดเวลาเรียนเสริมวันเสาร์ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2562

ให้นักเรียน ม.1-3 ห้องเรียนปกติที่สมัครเรียนเสริมวันเสาร์มาเรียนตามวันและเวลาที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งผู้ปกครองฉบับนี้

(หมายเหตุ : นักเรียนห้องโครงการวิทย์ - คณิต และ EP ใช้กำหนดเวลานี้เช่นกัน)


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

16
Hide
Show