เรียนเชิญ ประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่เผยแพร่ : 5 มิ.ย. 2562 10:32 น.

วันที่เแก้ไข : 15 ก.ย. 2562 23:27 น.


วันอาทิตย์ ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมการ ประชุมผู้ปกครองและระดมทรัพยากร ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งการประชุม เป็น ๒ รอบ ดังนี้

รอบเช้า เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เป็นการประชุมผู้ปกครอง ในระดับชั้น ม. ๑ , ม.๒ และ ม. ๖

รอบบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เป็นการประชุมผู้ปกครองในระดับชั้น ม. ๓ , ม. ๔ และม. ๕โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง
ความรู้คู่คุณธรรม บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล


1325 ซ.- ถ.สุขุมวิท ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทร 023902543
แฟ็กซ์ 023902561
เว็บไซต์ http://www.mtt.ac.th/

6
Hide
Show