ข่าวประชาสัมพันธ์


อบรมการใช้งานระบบ SDC สำหรับครูและบุคลากรทุกท่าน

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ให้ครูปละบุคลากรทุกท่านเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบ SDC ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น....
รายละเอียด
โรงเรียนสีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา"
18 เม.ย. 2567 15:42 น.
0

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพิ่มเติม สมัครได้ที่ รร. หรือที่ https://enroll.student.co.th/index.php/std_enroll/80422...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดบวรนิเวศ
20 มี.ค. 2567 12:06 น.
0

ประกาศเวลาทำการช่วงรอมฏอน

เวลาทำการช่วงเดือนรอมฎอน 09.00น.-14.00น. ***ขออภัยในความไม่สะดวก**
รายละเอียด
โรงเรียนดารุลอูลูม
14 มี.ค. 2567 17:01 น.
0

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 ม.1 - https://bit.ly/3uZHQH7 ม.4 - https://bit.ly/3SWefXh -------------------------- ระบบรับสมัครนักเรียน ทาง https://www.admission.taweethapisek.ac.th -------------------------- รับสมัครนักเรียน...
รายละเอียด
โรงเรียนทวีธาภิเศก
10 มี.ค. 2567 08:17 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 61

วันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานพิธีเปิดค่ายจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสว่างแดนดิน นายมนัส ทวีกัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปกล่าวรายงานการวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมี พ.ต.ต.บุญจันทร์ ศร...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
5 มี.ค. 2567 12:04 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 60

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ตรวจเยี่ยมสนามสอบเเละให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าสอบO-net มัธยมศึกษาปีที่ 6 รอบที่3 ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
5 มี.ค. 2567 12:04 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 59

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งจะจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 1-10 มีนาคม 2567 ...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
5 มี.ค. 2567 12:03 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 58

วันที่ 1 มีนาคม 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้ร่วมพิธีเปิดบ้านวิชาการคุณภาพใหม่หนองหลวงศึกษา 2024 Open House “New Quality Nong Luang Suksa 2024 ณ โรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวั...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
5 มี.ค. 2567 12:03 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 57

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายทอง ธารานุกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสว่างเเดนดิน ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างเเดนดิ...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
5 มี.ค. 2567 12:02 น.
0

Demystifying Leap Year: A Journey Through Timekeeping

Ever wondered why February gets an extra day every four years? This phenomenon, known as a **leap year**, has intrigued and perplexed people for centuries. This article delves into the science and history behind leap years, equipping you with the kno...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
29 ก.พ. 2567 14:25 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 56

วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นายอมร อินทร์ใจเอื้อ นายชานนท์ นาคีย์ และนายเอกชัย นิลเพชร ร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:29 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่55

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้นายชานนท์ นาคีย์ ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 9, 17 และ...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:29 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 54

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดสกลนคร สาขาสว่างแดนดิน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเคารพกฎหมาย และป้องก...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:28 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 53

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร พร้อมด้วย นายชลาวุธ สามาอาพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร นางศรีสุมา จันทร์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาว...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:28 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 52

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สามารถสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาต่อได้...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:27 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 51

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงรักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมทั้งนางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดินได้รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 35,000 บาทและอุปกรณ์กีฬาจากบริษัท ซัมมิทฟูตแวร...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:26 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 50

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคยไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้นางฐปนี แก้วมะ และนางสาวเพชรลดา หาญคำ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมภูมิพลังแผ่น...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:26 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 49

วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไขยวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมคณะ ผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน ได้เป็นประธานในพิธีการจัดงานนำเสนอโครงงาน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการนำเสนอ IS ของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:25 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 48

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการมอบเกียรติบัตรให้กับ นักเรียนผู้เข้าสอบ TEDET (การประเมิณ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง คณิศาสตร์และวิทยาศาส...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:25 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 47

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายมนัส ทวีกัน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ร่วมถวายน้ำดื่ม จำนวน 80 แพ็ค โดยมีนา...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
29 ก.พ. 2567 09:24 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่