ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
23 ก.ย. 2564 20:53 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
23 ก.ย. 2564 20:52 น.
0

ประชุมจัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีนของอำเภอเมืองสตูล

21 กันยายน 2564 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา ประชุมหารือกับร่วม นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอเมืองสตูล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสถานที่สำหรับฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ณ ห้องประชุม...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
22 ก.ย. 2564 12:16 น.
0

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน ครูและบุคลากร ศิษย์เก่า ครูอาวุโส ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยการแสกน QR Code หรือ https://bit.ly/3EtF4K6...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
21 ก.ย. 2564 14:36 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
19 ก.ย. 2564 10:07 น.
1

แบบฟอร์ม การสำรวจฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบฟอร์ม การสำรวจฉีดวัคซีนให้นักเรียนและนักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถดาวน์โหลดและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ https://www.moe.go.th/แบบฟอร์มการฉีดวัคซีนนั/45903...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
17 ก.ย. 2564 21:42 น.
0

จุลสารฉบับที่ 20/2564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย IXL

จุลสารฉบับที่ 20/2564 กิจกรรมอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วย IXL
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ย. 2564 19:11 น.
0

จุลสารฉบับที่ 19/2564 แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กและเยาชนดีเด่น

จุลสารฉบับที่ 19/2564 แสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เด็กและเยาชนดีเด่น...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ย. 2564 19:11 น.
0

จุลสารฉบับที่ 17/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา

จุลสารฉบับที่ 17/2564 การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ย. 2564 19:10 น.
0

จุลสารฉบับที่ 16/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตาม ว9/ 2564

จุลสารฉบับที่ 16/2564 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตาม ว9/ 2564 ...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ย. 2564 19:10 น.
0

จุลสารฉบับที่ 15/2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "ชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ"

จุลสารฉบับที่ 15/2564 กิจกรรมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ "ชุมชนการเรียนรู้ สู่ครูมืออาชีพ"
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ย. 2564 19:10 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 48

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 48
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
13 ก.ย. 2564 08:30 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 47

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 47
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
11 ก.ย. 2564 14:28 น.
1

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 46

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 46
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
11 ก.ย. 2564 14:27 น.
0

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 45

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 45
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
6 ก.ย. 2564 09:22 น.
0

ขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนสตฺลวิทยา จังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายทินกร วราพันธ์เลิศ นักเรียนโรงเรียนสตูลวิทยา ได้รับคัดเลือกเป็น นักเรียนรางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
6 ก.ย. 2564 09:20 น.
0

โรงเรียนสตูลวิทยา สถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนสดูลวิทยา จังหวัดสตูล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน โรงเรียนขนาดใหญ่ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมสนับสนุน ให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
6 ก.ย. 2564 09:17 น.
0

ประกาศการรับเงินสนับสนุน 2000 “โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19”

📌 ประกาศโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย . โรงเรียนกำลังดำเนินการโอนเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ผ่านระบบ KTB Corporate Online จำนวน 2,000 บาท/คน . ✅ เลขที่บัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย จะได...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
5 ก.ย. 2564 18:30 น.
2

ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ในโอกาสเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือก "การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD )

โรงเรียนสตูลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูศิรินันท์ ยูโซะ ในโอกาสเป็นตัวแทนภาคใต้ เข้ารับการคัดเลือก "การประกวดรางวัลทรงคุณค่า (OBEC AWARD ) ครั้งที่ 10 ในระดับประเทศ" ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนติ้น กิจกรรม...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
1 ก.ย. 2564 21:24 น.
2

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 43

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา ฉบับที่ 43
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
1 ก.ย. 2564 14:22 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่