ข่าวประชาสัมพันธ์


การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสักงาม จ. กำแพงเพชร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสักงาม จ. กำแพงเพชร ขอขอบคุณโรงเรียนสักงามวิทยา ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรมาภ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 มิ.ย. 2564 17:12 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนบ้านไร่วิทยา จ.อุทัยธานี ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่น...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 มิ.ย. 2564 15:34 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จ.แพร่

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จ.แพร่ ขอขอบคุณโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 มิ.ย. 2564 14:09 น.
1

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จ.ลำปาง

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง จ.ลำปาง ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคนครลำปาง ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่น...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
16 มิ.ย. 2564 13:26 น.
0

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย แจ้งกำหนดการการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 5, 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน ม.2-3-5 และ 6 ร่วมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2564 ผ่านช่องทางถ่ายทอดสด Facebook Live ในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
15 มิ.ย. 2564 17:50 น.
4

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ขอขอบคุณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 มิ.ย. 2564 16:32 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนสภาราชินี ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรมาภ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
15 มิ.ย. 2564 16:17 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสกลทวาปี จ.สกลนคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสกลทวาปี จ.สกลนคร ขอขอบคุณโรงเรียนสกลทวาปี ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธรรมาภิบาล...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มิ.ย. 2564 16:58 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนศรีพฤฒา จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนศรีพฤฒาจ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนศรีพฤฒา ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "ยึดมั่นธร...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มิ.ย. 2564 16:05 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มิ.ย. 2564 15:21 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แค...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
14 มิ.ย. 2564 14:42 น.
0

แจ้งให้นักเรียนเข้าไปเรียน

ให้นักเรียน ม. แอดกรุ๊ป ไลน์ วิชาเลือกศักยภาพ พื้นฐานการออกแบบด้วยนะคะ
รายละเอียด
โรงเรียนโยธินบูรณะ
14 มิ.ย. 2564 13:46 น.
0

ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ชี้แจงการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่ะ

ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ชี้แจงการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่ะ
รายละเอียด
โรงเรียนศรีราชา
14 มิ.ย. 2564 09:52 น.
0

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์

📌📣ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม 📢 ด้วยกำหนดการเดิมที่ทางโรงเรียนได้แจ้งให้ทางผู้ปกครองและนักเรียนทราบถึงกำหนดการเปิดเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นั้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดเชียงรายขณะนี้ ได้มีการ...
รายละเอียด
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
13 มิ.ย. 2564 09:39 น.
2

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลื่อนการเปิดเทอม

แจ้งประกาศด่วน สืบเนื่องจากประกาศของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 12 มิถุนายน 2564 นั้น ได้ประกาศไว้ว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเขต อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จากสถานการณ์ดังกล่าว โรงเรียนเชียงรายวิทยาค...
รายละเอียด
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
12 มิ.ย. 2564 23:14 น.
4

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนศรีราชาค่ะ

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศโรงเรียนศรีราชาค่ะ...
รายละเอียด
โรงเรียนศรีราชา
12 มิ.ย. 2564 13:42 น.
0

แจ้งนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์

แจ้งนักเรียนเข้าเรียนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 14 - 25 มิถุนายน 2564
รายละเอียด
โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
12 มิ.ย. 2564 13:17 น.
0

แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
12 มิ.ย. 2564 08:08 น.
0

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน โรงอาหาร ถนน และพ่นละอองยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันCovid-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน

วันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 ...ฝ่ายบริหารงานทั่วไปและฝ่ายพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ห้องเรียน โรงอาหาร ถนน และพ่นละอองยาฆ่าเชื้อห้องเรียน ตามมาตรการป้องกันCovid-19 ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเวี...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
12 มิ.ย. 2564 08:06 น.
0

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ... ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดอบรบหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร ศึกษานิเทศก์ จาก สพป.เชียงราย เขต 4 มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลเชียงงของ ณ ห้องประชุมประว...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
12 มิ.ย. 2564 08:04 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่