ข่าวประชาสัมพันธ์


สรุปเหรียญผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2567 “เมืองกาญจน์วิชาการ 67" ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

🏆สรุปเหรียญผลการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2567 “เมืองกาญจน์วิชาการ 67" ณ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2567 ดังนี้🎉 🏆รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ 3 รายการ 🏅รางวัลเหรียญทอง 15 รายการ 🥈รางวัลเหรียญเงิ...
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
13 ก.ค. 2567 17:02 น.
0

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้ ปรับปรุงห้องเรียน และซ่อมแซมห้องน้ำ ในวันที่ 6 กันยายน 2567 ณ หอประชุมกันเกรา โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จ.ตราด บริจาคได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "ผ้าป่าเ...
รายละเอียด
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
12 ก.ค. 2567 14:57 น.
0

สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนนันทบุรีวิทยากำหนดสอบกลาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 15 - 19 กรกฎาคม 2567
รายละเอียด
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
9 ก.ค. 2567 15:17 น.
6

สรุปผลกิจกรรมตลาดนัดปลอด 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1/2567

กลุ่มบริหารวิชาการได้จัดกิจกรรมตลาดนัดปลอด 0, ร, มผ ภาคเรียนที่ 1/2567 เพื่อเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็น 0, ร และ มผ ได้มีโอกาสในการแก้ไขผลการเรียน...
รายละเอียด
โรงเรียนพุทธจักรวิทยา
6 ก.ค. 2567 12:27 น.
1

ประเมิน SDQ และ EQ

ให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประเมิน SDQ และ ให้นักเรียนประเมิน EQ ให้ครบทุกคน
รายละเอียด
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล
4 ก.ค. 2567 17:00 น.
3

จดหมายข่าว ม่วง ทอง

มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
3 ก.ค. 2567 08:53 น.
1

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
27 มิ.ย. 2567 21:57 น.
21

กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
27 มิ.ย. 2567 21:55 น.
11

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 24 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)​ โดยนายมนิต นิลโมจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา​ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จัดประชุมพนักงานครูเทศบาลและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนมิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร...
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
26 มิ.ย. 2567 11:04 น.
3

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสตูลวิทยา เอกสารตามรูปแนบ
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
24 มิ.ย. 2567 14:56 น.
0

กิจกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียง
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
23 มิ.ย. 2567 08:45 น.
2

กิจกรรมทำสมาธิพลังจิตตานุภาพ

โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน) โดยนายประสิทธิ์ ชุษณะวัคคีีย์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคระครูและนักเรียน ป.5 ป.6 ร่วมกิจกรรมทำสมาธิพลังจิตตานุภาพ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้พื้นฐานของสมาธิอย่างง่าย ช่วยให้สมองปัญญาดี ผลการเรียนดี และเป็นก...
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
21 มิ.ย. 2567 12:36 น.
4

ข่าวพยากรณ์อากาศ

ข่าวพยากรณ์อากาศ ประจำวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 โดยงานประชาสัมพันธ์
รายละเอียด
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ
21 มิ.ย. 2567 07:49 น.
3

โครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better Life)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไกดี นำโดยนางสาวทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมครูภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ รับมอบอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์ดิจิทัลตามขอบเขตของงานโครงการเรียนโค้ดดิ้งพัฒนาคุณภาพชีวิต (Coding for Better...
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
19 มิ.ย. 2567 21:17 น.
4

พิธีไหว้ครู 2567

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2567
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
19 มิ.ย. 2567 21:15 น.
12

นักเรียนทำความดี

ด.ญ.ณัฐรินทร์ เดียววาณิชย์ ม.1/12 ด.ช.คณิณ ทันตาษ ม.1/12 เก็บโทรศัพท์ได้ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425
รายละเอียด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 มิ.ย. 2567 15:59 น.
5

นักเรียนทำความดี

ด.ญ.ณัฐรินทร์ เดียววาณิชย์ ม.1/12 ด.ช.คณิณ ทันตาษ ม.1/12 เก็บโทรศัพท์ได้ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425
รายละเอียด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 มิ.ย. 2567 15:59 น.
1

นักเรียนทำความดี

ด.ญ.ณัฐรินทร์ เดียววาณิชย์ ม.1/12 ด.ช.คณิณ ทันตาษ ม.1/12 เก็บโทรศัพท์ได้ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425
รายละเอียด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 มิ.ย. 2567 15:59 น.
2

นักเรียนทำความดี

ด.ญ.ณัฐรินทร์ เดียววาณิชย์ ม.1/12 ด.ช.คณิณ ทันตาษ ม.1/12 เก็บโทรศัพท์ได้ที่อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425
รายละเอียด
โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
19 มิ.ย. 2567 15:59 น.
2

อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อเพศสัมพันธ์
รายละเอียด
โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม
15 มิ.ย. 2567 15:30 น.
11Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่