ข่าวประชาสัมพันธ์


📣ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565

📣ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 🖱 ดูรายชื่อนักเรียนได้ที่: https://www.khemasiri.ac.th/KMS_SD65.inc.php
รายละเอียด
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
15 พ.ค. 2565 21:27 น.
2

🗓 แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

🗓 แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 🖱 ดูตารางเรียนได้ที่: https://www.khemasiri.ac.th/timetable1-65.inc.php
รายละเอียด
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
15 พ.ค. 2565 21:24 น.
0

ร่วมแสดงในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย "สืบศิลป์ถิ่นอีสาน"

วันเสาร์ ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนสกลทวาปี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร นำโดยนายประสบชัย บุญแสง ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยมี นางสุดสวาท งอยแพง นายพิศไสว วงศ์กาฬสินธุ์ นำนักเรียนชมรมนาฏศิลป์ เข้าร...
รายละเอียด
โรงเรียนสกลทวาปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
15 พ.ค. 2565 12:59 น.
0

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา นับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา สำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก เป็นวันหยุดราชการในหลายๆ ประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาส...
รายละเอียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
15 พ.ค. 2565 08:07 น.
0

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
13 พ.ค. 2565 17:45 น.
0

ตารางเรียนประจำภาคเรียน 1/2565

ตารางเรียนประจำภาคเรียน 1/2565 https://nangrong.ac.th/2022/05/13/ตารางเรียนนักเรียนภาคเ/
รายละเอียด
โรงเรียนนางรอง
13 พ.ค. 2565 09:07 น.
0

แนวทางมาตรการเปิดภาคเรียน Onsite 17 พ.ค. ปีการศึกษา 1/2565

มาตรการ Sandbox: Safety Zone in School โดยในจัดการเรียนการสอน ในสถานศึกษาแบบ onsite จำแนกตามเขตพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ให้คงยึดหลักการและแนว ปฏิบัติเงื่อนไขข้อกำหนดของ 6 มาตรการหลัก(DMHT-RC) , 6 มาตรการเสริม(SSET-CQ) และแนวทาง 7 มาตรการเข้ม...
รายละเอียด
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
12 พ.ค. 2565 22:23 น.
0

จุลสารฉบับที่ 2/2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

จุลสารฉบับที่ 2/2565 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
12 พ.ค. 2565 17:46 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณกับกับโรงเรียนสันกำแพง จ.เชียงใหม่ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 17:22 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์ จ.สมุทรปราการ

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์ จ.สมุทรปราการ ขอขอบคุณกับกับโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์ จ.สมุทรปราการ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Studen...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 17:09 น.
0

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดเมธังกราวาส จ.แพร่

การลงนามต่อสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดเมธังกราวาส จ.แพร่ ขอขอบคุณกับกับโรงเรียนวัดเมธังกราวาส จ.แพร่ ที่ไว้วางใจต่อสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 15:28 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ จ. เชียงราย

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ จ. เชียงราย ขอขอบคุณกับโรงเรียนอนุบาลชัยพงษ์ จ. เชียงราย ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 15:06 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ. เชียงใหม่

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ. เชียงใหม่ ขอขอบคุณกับโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จ. เชียงใหม่ ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดน...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 14:48 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี ขอขอบคุณกับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จ.ชลบุรี ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care ...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 พ.ค. 2565 13:53 น.
0

จุลสารฉบับที่ 1/2565 ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565)

จุลสารฉบับที่ 1/2565 ประชุมสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2565)...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
11 พ.ค. 2565 11:25 น.
2

มาตรการเปิดเรียน On-site ภาคเรียนที่ 1/65 วันที่ 17 พ.ค. 2565

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
10 พ.ค. 2565 21:28 น.
0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง ได้มอบถ้วยรางวัลให้กับนักเรียนในการแข่งขันกีฬาเปตอง เทศบาลเมืองระนอง ครั้งที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ >>รางวัลชนะเลิศ รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน ๑๐ ปี เด็กชายธีรโรจน์ แส...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลระนอง
10 พ.ค. 2565 12:03 น.
0

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักเรียน

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายมนตรี สังข์ชุม ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลระนอง ได้มอบโล่รางวัลให้กับ เด็กหญิงฉัตรนรี แคว้นโฮฬาร นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ได้รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ ๑ ของจังหวัดระนอง ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาวิทยาศาสตร์ ...
รายละเอียด
โรงเรียนอนุบาลระนอง
10 พ.ค. 2565 10:54 น.
0

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ม.2 ม.3 ม.5 ม.6(6-13 พ.ค.65)

เปิดลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ม.2 ม.3 ม.5 ม.6 วันที่ 6-13 พฤษภาคม 2565 หากเกินกำหนดถือว่าไม่ผ่านกิจกรรม หากลืมระหัส สอบถามครูที่ปรึกษา/หรือที่ครูเจษฎากร หรือสมัครได้ที่ครูประจำชุมนุม/หรือที่ครูเจษฎากร ตามสะดวกนะครับ...
รายละเอียด
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
10 พ.ค. 2565 10:12 น.
0

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสตูลวิทยา จัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โดยมี นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายอับดุลรอศักดิ์ นาฮูดา รองผู้อำ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
8 พ.ค. 2565 21:09 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่