ข่าวประชาสัมพันธ์


โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชุดยุวกาชาด ให้มีผลในกาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชุดยุวกาชาด ให้มีผลในกาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป...
รายละเอียด
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
24 ก.พ. 2567 12:57 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการหลักสูตรรายวิชาสมาธิพัฒนาปัญญาในสถาณศึกษา
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
22 ก.พ. 2567 14:49 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 41

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 09.00 นาฬิกา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและงานแนะแนวโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมกับสถาบันหยูหนาน หยินเฮอ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนในระดับอุดมศึกษา ทุนจีนเรียนฟรี และให้ความรู้ในการเตรียมตัวสอบวัดระดับ...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
15 ก.พ. 2567 11:59 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 40

วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 โครงการห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้ม(IEP) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (IEP English Camp) ที่โรงแรมเวลาดี จังหวัดนครพนม เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรีย...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
15 ก.พ. 2567 11:59 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 39

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 นำโดย ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน นางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ปฏิบัติหน้าที่กรร...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
15 ก.พ. 2567 11:58 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 38

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสว่างแดนดิน จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2024 โดยมี ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธี นายศักดิ์สิทธิ์ จุลราช หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
15 ก.พ. 2567 11:57 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 37

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมติวโอเน็ต ม.3 และติวเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TPAT1 ความถนัดแพทย์ ม. 4 และ ม. 5 จากสถาบัน Tutor X อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เวล...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
15 ก.พ. 2567 11:56 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 36

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นางสาวพัชรี กลยนีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตรให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการ แข่งขันร้องเพลง "ลูกทุ่งเกษตรภาคอีสาน" โดยมีนักเรียนผ่าน...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:27 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 31

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมฟุตบอลโรงเรีบนสว่างแดนดินชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ระดับภาค เป็นตัวแทนเขต 10 ได้เป็นตัวแทนสายกิจการ สาขา 4 ร่วมแข่งขันระดับเขต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร....
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:26 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 35

วันที่ 5 กุบภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเกียรติบัตร และแสดงความยินดี กับนักกีฬายูโด โรงเรียนสว่างแดนดินตัวแทนจังหวัดสกลนคร ที่แข่งขันในรายการเยาวชน แห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 เข้าแข่งขัน ณ จังหวัดสุรินทร...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:25 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 30

วันที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีลูกเสือเข้าร่วมระดับมั...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:25 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 34

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทรุ่งเรืองอินเตอร์ สาขาสว่างแดนดิน มอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท ให้ ทีมนักกีฬาฟุตบอล โรงเรียนสว่างแดนดิน เพื่อร่วมแข่งขันเพื่อเป็นตัวแทนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 10 -11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดมุกดาหา...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:24 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 29

วันศุกร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ท่านผู้อำนวยการ ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ มอบหมายให้นางสาวพัชรี กลยนีย์ ร่วมพิธีการเปิดค่ายกิจกรรมยุวกาชาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ณ หอประชุมฟ้าขาวเพชรน้ำหนึ่งโรงเรียนสว่างแดนดิน และขอขอบพระคุณ ดร.นงค์ร...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:23 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 33

วันที่ 5 กุบภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบเหรียญรางวัลชนะเลิศ นักกีฬาฟุตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ระดับภาค เป็นตัวแทนเขต 10 ได้เป็นตัวแทน สายกิจการสาขา 4 ร่วมชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่าง...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:22 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 32

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นายขวัญชัย หอมทอง ครูผู้ช่วย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง "ลูกทุ่งเกษตรภาคอีสาน" โดยมีนักเรียน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 2 คน คือ นางสาวประติมา คืดนอก นั...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:20 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 28

วันที่ 2 เดือนกุบภาพันธ์ 2567ดร.นงค์รักษ์เคนไชยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน มอบหมายให้ นางสาวพัชรี กลยณีย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา2566 โดยมีผู้บำเพ็ญประโยชน์ระดับชั้นมัธยมศึ...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:20 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 31

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ทีมฟุตบอลโรงเรีบนสว่างแดนดินชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน ระดับภาค เป็นตัวแทนเขต 10 ได้เป็นตัวแทนสายกิจการ สาขา 4 ร่วมแข่งขันระดับเขต ระหว่างวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร....
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:19 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 27

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วย นางปรารถนา สุขประเสริฐ ครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนสว่างแดนดินนำนักเรียน ชั้นมัรยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คนเข้ารับทุนการศึกษาจาก พระครูเมตตาสันตยาธิคุณ วิ. (หลวงพ่อทองป...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:18 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนสว่างแดนดิน ฉบับที่ 26

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.นงค์รักษ์ เคนไซยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมงาน ตลาดนัดอาชีพ Home Hand Heart กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนสว่างแดนดิน...
รายละเอียด
โรงเรียนสว่างแดนดิน
8 ก.พ. 2567 17:16 น.
0

ประกาศรับสมัครเรียนอนุบาล1 บ้านอนุบาล ท.๒

รับสมัครเรียนอนุบาล1 วันจันทร์-ศุกร์ ที่บ้านอนุบาล ท.๒ ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2567 สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0838924695...
รายละเอียด
โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒
8 ก.พ. 2567 10:37 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่