ข่าวประชาสัมพันธ์


จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 41

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
3 ก.ค. 2565 22:51 น.
0

จดหมายข่าวโรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 40

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดโรงเรียนสตรีพัทลุง โดยศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง...
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
3 ก.ค. 2565 22:49 น.
0

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 2565...
รายละเอียด
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒
2 ก.ค. 2565 10:13 น.
0

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2565 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบหมายให้นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหว...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
1 ก.ค. 2565 21:41 น.
0

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

1 กรกฎาคม 2565 นายอรุณ โต๊ะหวันหลง ผู้อำนวยการโรงเรียนสตูลวิทยา มอบหมายให้นายคุณานนต์ ทองกรด รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือเเห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหว...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
1 ก.ค. 2565 21:41 น.
0

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่

โรงเรียนสตูลวิทยา โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและ วันสุนทรภู่ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้ร่วมกิจกรรมผ่านการแข่งขันทักษะ ได้แก่ การประกวดคัดลายมือ การประกวดป้ายนิเทศ กิจกรรมโต้วาที กิจกรรมการแข่งขันการเขียนตา...
รายละเอียด
โรงเรียนสตูลวิทยา
1 ก.ค. 2565 21:40 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 39

นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4การแข่งขันเกม A-Math
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 10:48 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 38

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคำคม เกมต่อศัพท์ภาษาไทย
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 10:47 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 37

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนสตรีพัทลุงรับการประเมินแบบลงพื้นที่ เพื่อเก็บคะแนนในการประกวดระดับประเทศ...
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:41 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 36

โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรมเตรียมความรู้สู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 วิชา A Level ชีววิทยา
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:40 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 35

สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนสตรีพัทลุง
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:39 น.
1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 34

ผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนสตรีพัทลุง จัดค่ายยุติความรุนแรง
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:38 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่ 33

โรงเรียนสตรีพัทลุงจัดกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์ครั้งที่ 1
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:37 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสตรีพัทลุง ฉบับที่32

วงตะแบกบาน โรงเรียนสตรีพัทลุงเข้าร่วมแสดงในงานกาชาดจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 19มิถุนายน2565
รายละเอียด
โรงเรียนสตรีพัทลุง
1 ก.ค. 2565 09:36 น.
0

ศูนย์ สอวน. สาขาคณิตศาสตร์ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่า 1 ปีการศึกษา 2565
รายละเอียด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
30 มิ.ย. 2565 19:19 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "RS Foreign Languages Camp 2022"

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการส่งเสริมคุณภาพทางวิชาการการจัดกิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศษ ภาษาเกาหลี) สำหรับนักเรียนระดับชั้มัธยมศึกษาปีที่ 2/9-2/18 จำนวน 400 คน โดย...
รายละเอียด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 มิ.ย. 2565 22:55 น.
2

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

รายละเอียด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 มิ.ย. 2565 22:46 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "กิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก"

วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 งานอนามัยโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยกลุ่มงานอนามัยโรงเรียนได้ให้ความรู้ กับครูและนักเรียนถึงวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออกและการกำจัดยุงลาย โดยมาตรการ 5 ป ควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ ลานอเนกประสงค...
รายละเอียด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 มิ.ย. 2565 22:46 น.
0

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ "วันสุนทรภู่"

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายประยงค์ ประทุมวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชสีมาวิิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันสุนทรภู่ 2565 กกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารโดม 111 ปี โ...
รายละเอียด
โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
28 มิ.ย. 2565 22:40 น.
1

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม ปลอดภัยจาก "กัญชา กัญชง กระท่อม"

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศณวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565...
รายละเอียด
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
28 มิ.ย. 2565 22:39 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่