ข่าวประชาสัมพันธ์


28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ บริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
28 ก.ค. 2564 07:11 น.
0

วันอาสาฬหบูชา

วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 #วันอาสาฬหบูชา เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าประกาศ “ศาสนาพุทธ”
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
24 ก.ค. 2564 09:02 น.
3

ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีความรุนแรง โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม จึงประกาศให้มีการขยายวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ออกไป...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
23 ก.ค. 2564 14:42 น.
0

แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.64

แจ้งจากฝ่ายวิชาการ เรื่อง การหยุดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 9 ระหว่างวันที่ 26-30 ก.ค.64
รายละเอียด
โรงเรียนศรีราชา
19 ก.ค. 2564 07:41 น.
7

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
16 ก.ค. 2564 14:30 น.
2

งดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 26-31 กรกฎาคม 2564

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ส่งมอบความสุข Relax Week ให้กับนักเรียน เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนออนไลน์และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
15 ก.ค. 2564 21:10 น.
5

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ขอแสดงความยินดี ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาศได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2563

ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ธัญจิรา โชติพงศ์กุล เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
15 ก.ค. 2564 15:28 น.
0

จุลสารฉบับที่ 12/2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ งานวันเปิดบ้าน "มนุษศาสตร์วิชาการ : ปักหมุดมนุษย์ศาสตร์" คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จุลสารฉบับที่ 12/2564 กลุ่มสาระการงานอาชีพนำนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ งานวันเปิดบ้าน "มนุษศาสตร์วิชาการ : ปักหมุดมนุษย์ศาสตร์" คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ค. 2564 18:46 น.
0

จุลสารฉบับที่ 11/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564

จุลสารฉบับที่ 11/2564 ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564...
รายละเอียด
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
13 ก.ค. 2564 18:45 น.
0

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จ.กรุงเทพมหานคร

การลงนามเซ็นสัญญาการใช้บริการระหว่างบริษัท สติวเดนท์ แคร์ จำกัด กับโรงเรียนวัดสุทธิวราราม จ.กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ที่ไว้วางใจเซ็นสัญญาการใช้งานกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและบริหารจัดการสถานศึกษา Student Care สติวเดนท์ แคร์ "...
รายละเอียด
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ Student Care
12 ก.ค. 2564 18:00 น.
1

โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยลงนามความร่วมมือ(MOU)กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
10 ก.ค. 2564 05:54 น.
3

นโยบายลดเวลาเรียนออนไลน์ เพิ่มคุณภาพการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
9 ก.ค. 2564 21:49 น.
2

เปิดเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2644

ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียน แบบ On Site และ การเรียนแบบ On Line ********************************************************** ​​ตามที่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมได้มีประกาศเปิดเรียน ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564...
รายละเอียด
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
9 ก.ค. 2564 18:29 น.
1

พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
8 ก.ค. 2564 18:01 น.
3

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคู่มือความปลอดภัยสถานศึกษา

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
8 ก.ค. 2564 17:57 น.
0

7 กรกฎาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย ปีที่ 46

-
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
6 ก.ค. 2564 18:06 น.
6

รอบรั้วสันติราษฎร์ "ผอ.สพม.กท1 กำกับติดตามการสอนออนไลน์และการดำเนินงานของสถานศึกษา"

ผอ.สพม.กท1 กำกับติดตามการสอนออนไลน์และการดำเนินงานของสถานศึกษา
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
6 ก.ค. 2564 16:46 น.
1

สันติราษฎร์ร่วมใจ ประเมินไทยเซฟไทย ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด

ครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน ประเมินคัดกรองความเสี่ยงด้วยตนเอง ก่อนเข้าโรงเรียนและก่อนเข้าบ้าน โดยเข้าใช้งานผ่านเว็บ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "ไทยเซฟไทย" ลิงค์เว็บประเมินตนเอง : https://savethai.anamai.moph.go.th/main.php ...
รายละเอียด
โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
6 ก.ค. 2564 15:50 น.
0

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ระลอกใหม่ โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคมจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ยุคปกติใหม่ทุกรายวิชา ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแ...
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
6 ก.ค. 2564 15:24 น.
1

ประกาศโรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม

ขยายเวลาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ระหว่างวันที่ 12 - 30 กรกฎาคม 2564
รายละเอียด
โรงเรียนบางสะพานน้อยวิทยาคม
6 ก.ค. 2564 14:18 น.
0Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่