เปลี่ยนแปลงนายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2563 10:34 น.

วันที่เแก้ไข : 4 เม.ย. 2563 10:43 น.


เนื่องด้วย นางปรางค์ทิพย์ ศรีราชพัฒน์ นายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ในการนี้คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ได้มีมติเสนอแต่งตั้งให้ นายเอกสิทธิ์ นันทศิริ รักษาการ ในตำแหน่ง นายกสมาคมผู้ครองและครูโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่