ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2564 15:54 น.

วันที่เแก้ไข : 8 พ.ค. 2564 19:17 น.


โรงเรียนสตูลวิทยา จังหวัดสตูล รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4

ประเภททั่วไป ระหว่างวันที่ 24-28 เม.ย. 64

ประเภทความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 24-27 เม.ย. 64

รับสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์โรงเรียนสตูลวิทยา

http://www.stw.ac.thโรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่