จุลสารฉบับที่ 1/2564 ผู้บริหารและครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ร่วมรับฟังการนำเสนอ ระบบ VLEARN

วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2564 17:22 น.

วันที่เแก้ไข : 14 มิ.ย. 2564 13:00 น.


วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอเกี่ยวกับ ระบบ VLEARN ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษา และการเรียนการสอนออนไลน์ ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมกฤษณา โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา


108/1 หมู่8 ต.คลองปูน อ.แกลง จ.ระยอง 21170
โทร 038669383

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่