ประกาศงดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ค. 2564 13:00 น.

วันที่เแก้ไข : 15 มิ.ย. 2564 21:33 น.


งดการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สมัครทุกคนดำเนินการมอบตัวเข้าเรียน ตามแผนการเรียนที่สมัครไว้ ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564โรงเรียนสตูลวิทยา


318 หมู่6 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร 074711955

0
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่