ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่เผยแพร่ : 10 มิ.ย. 2564 14:39 น.

วันที่เแก้ไข : 16 มิ.ย. 2564 14:57 น.


ประกาศโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียดดังแนบ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
จรรยาดี มีปัญญา กีฬาเด่น เน้นวินัย


47 ถ.พิบูลสงคราม ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทร 025250830
แฟ็กซ์ 029665989
เว็บไซต์ http://www.kma.ac.th

5
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่