เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นวันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564

วันที่เผยแพร่ : 2 ก.ค. 2564 14:56 น.

วันที่เแก้ไข : 26 ก.ค. 2564 14:31 น.


ประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เรื่อง เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564

เป็นวันจันทร์ 12 กรกฎาคม 2564

**********************************************************

ตามที่ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคมได้มีประกาศเลื่อนการเปิดเทอม ในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 ตามประกาศโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) ยังไม่คลี่คลายในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายและหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย ยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID 19) มีจำนวนเพิ่มขึ้น รวมถึงมีผู้ติดเชื้อที่อยู่ในเขตบริการของโรงเรียน

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

( COVID 19) โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จึงขอแจ้งการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ online ทุกชั้นเรียนออกไปอีก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ คือ ตั้งแต่วันที่ 5-9 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จะคลี่คลาย ทั้งนี้ โรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ ไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในสถานศึกษาของจังหวัดเชียงรายอย่างเคร่งครัด และขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามสถานการณ์ประกาศจากหน้าเว็บไซต์

เพจโรงเรียน และ Facebookโรงเรียน

ทางโรงเรียนต้องขออภัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนดังกล่าว โดยถือความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ


ไฟล์แนบ :


โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม


52,108 ถ.อุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
โทร 053711320
แฟ็กซ์ 053717638
เว็บไซต์ http://www.cvk.ac.th

1
Hide
Show
ติดต่อเราที่นี่